כלי גינה לילדים

ברצונך ללמד גם הילדים את רזי הגינה? במשתלה של ויקטור כלי גינה גם לילדים ולילדות.

כלי גינה לילדים- מגרפה, מטאטא, את חפירה